Václav Mejvald
nar. 12. 4. 1946 v Jilemnici

Jeho cesta k umění byla těžká a dlouhá - 2O let se živil řemeslem, ale myslel jen na malování a také mu věnoval veškerý volný čas. Neměl možnost získat vzdělání uměleckého směru a proto musel sám objevovat tajemství kolem výtvarného umění - zajímal se - a stále zajímá - o všechny druhy světového výtvarného umění, ale především o malířskou tvorbu českou. Náhody jej svedly se zajímavými lidmi z oblasti výtvarného umění, a mezi nimi našel konzultanty svých prací - ak. malíře Oplta (AVU), pana rektora J. Mikule (UMPRUM), Dr. Kotalíka (NG Praha) a další. Tyto osobnosti ocenily jeho kompozici krajiny, strukturu malby a hloubku myšlenek, které vkládá do obrazů své krajiny, a tak byl v roce 1985 přijat do Českého fondu výtvarných umění. Splnil se mu sen - malování se stalo jeho povoláním - jeho posláním. Během let uspořádal Mejvald na 35 samostatných výstav doma i v zahraničí, a jeho obrazy jsou součástí mnoha interiérů a především soukromých sbírek.

Krkonošské muzeum Vrchlabí - ambit kláštera augustiniánů - 20. 3. - 16. 7. 2006

U příležitosti životního jubilea Václava Mejvalda byla dne 20. 3. 2006 zahájena výstava jeho prací v krásných prostorách krkonošského muzea. Je zde vystaveno 32 olejů a 6 temper - z období uplynulých pěti let. Další obrazy je možné si prohlédnout v Galerii "M", Krkonošská ulice 23, Vrchlabí - do 30. 4. 2006 (prostory galerie ve svém domě si Václav "zabírá" pro sebe na celou zimní sezonu, než je zahájena nová výstavní sezona pro další výtvarníky). V časopise Krkonoše je možné si přečíst část textu z knihy "Václav Mejvald - obrazy", která vyšla v roce 2005 - trochu s předstihem - rovněž k životnímu jubileu. Knihu je možné si prohlédnout a eventuelně zakoupit v Galerii "M", v Informačním centru města Vrchlabí, v Knihkupectví Gendorf, a v dalších místech i mimo Vrchlabí (Jilemnice, Hradec Králové, Praha), nebo přímo v galerii požádat o její zaslání.